Sobota, 23 Październik 2021 r. ,   Edwarda, Seweryna

Czym są nieruchomości w rozumieniu prawa?

   6
Nieruchomość w słowniku wyrazów bliskoznacznych określona jest jako: dwór, majątek, mienie nieruchome, posiadłość. W języku potocznym nieruchomości jednoznacznie kojarzą się z budynkami, prawo jednak określa nieruchomościami znacznie szerszy zakres dóbr.

Nieruchomości z punktu widzenia prawa

Prawo dosyć dokładnie definiuje nieruchomości w szeregu ustaw. Podstawowa definicja znajduje się w kodeksie cywilnym. Nieruchomości dzielimy na:
- nieruchomości gruntowe, w tym grunty rolne oraz grunty leśne. Nieruchomości gruntowe tworzy się poprzez założenie ksiąg wieczystych i wyznaczenie działki. Grunty bez wyznaczonych granic nie są nieruchomościami.
- nieruchomości budynkowe, dotyczą budynków, gdzie grunty są jedynie oddane w wieczyste użytkowanie,
- części budynków będące osobnymi nieruchomościami, czyli nieruchomości lokalowe również wymagają wpisu w księdze wieczystej

Cechy nieruchomości

Wiemy już, że posiadanie nieruchomości wiąże się z koniecznością wpisu do księgi wieczystej. Inne cechy nieruchomości to np. trwałość w czasie i niepodzielność. Do cech stałych nieruchomości należy także jej lokalizacja i duża kapitałochłonność, ale o tym już doskonale wiedzą wszyscy, którzy w ostatnim czasie zakupili lub planowali zakup mieszkania.


Notariusz zajmuje się udzielaniem wsparcia prawnego w zakresie przygotowania dokumentów. Do jego zadań zalicza się sporządzanie aktów notarialnych i dokonywanie innych czynności o charakterze notarialnym. Notariusz o to, aby dokumenty, takie jak różnego rodzaju oświadczenia i protokoły...
Swan-Klim z siedzibą we Wrocławiu to firma działająca w branży instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Dysponując wieloletnim doświadczeniem w zakresie ich projektowania i montażu. Chociaż świadczy kompleksowe usługi głównie na terenie województwa dolnośląskiego, chętnie...
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości we Wrocławiu lub też w jego okolicach w postaci mieszkania lub domu jednorodzinnego i szukasz doskonałej firmy zajmującej się produkcją mebli to odwiedzając stronę internetową mebledrzazga.pl dokonałeś bardzo dobrego wyboru. Przedsiębiorstwo...Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości we Wrocławiu lub też w jego okolicach w postaci mieszkania lub domu jednorodzinnego i szukasz...
Pompa z napędem magnetycznym dostępna w sklepie Kielo.pl wykorzystuje pole magnetyczne do wywołania obrotu wirnika (lub dowolnego innego...
Kiedy dwadzieścia lat temu powstawała nasza spółka PG Group, już wtedy wiedzieliśmy, że chcemy kierować się tym, co powinno być...