Poniedziałek, 01 Marzec 2021 r. ,   Antoniego, Radosława

Czy każdy może dostać odszkodowanie za linie energetyczne położone na jego nieruchomości?

   9
W roku 2008 ustawodawca wprowadził do kodeksu cywilnego przepis ar. 3051k. c. ustanawiający służebność przesyłu. Stanowi on, iż „Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)”.Wydawałoby się, że przepis ten jest jednoznaczny i uporządkuje w sposób jednolity sytuację właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają lub w przyszłości będą przebiegać linie energetyczne. 

Tak się jednak nie stało, część właścicieli nieruchomości nie ma możliwości skorzystania z tego przepisu, a powodem tego jest orzecznictwo Sądu Najwyższego. W kilku orzeczeniach Sąd Najwyższy wyraził bowiem pogląd, iż jakkolwiek do kodeksu cywilnego zapis art. 3051k. c. został wprowadzony dopiero w roku 2008, to możliwość powstania służebność o treści analogicznej do tej przepisem tym wprowadzonej, istniała już wcześniej na podstawie przepisów ogólnych o służebnościach gruntowych. 

Skoro zaś możliwość powstania takiej służebności istniała już wcześniej, to implikuje to również możliwość jej zasiedzenia. Oczywiście firmy energetyczne korzystają z tej linii orzecznictwa i w wytaczanych przeciwko nim procesach o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu podnoszą, iż tytuł prawny do korzystania z nich nabyli w drodze zasiedzenia. 

Ponadto, o ile na mocy art. 3052 k. c. właściciel ma prawo żądać wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, nabycie jej w drodze zasiedzenia następuje bezpłatnie. Biorąc pod uwagę, że okres zasiedzenia w złej wierze wynosi 30 lat, nowo wprowadzone przepisy są praktycznie martwe dla właścicieli nieruchomości, na których linie energetyczne powstały przed rokiem 1978 i ich sytuacja prawna nie uległa żadnej zmianie.


Wiązar Polska wiedzie prym na rynku w zakresie produkowania i montowania wiązarów dachowych. Firma ma swoją siedzibę na Dolnym Śląsku, dlatego w pierwszej kolejności oferuje swoje usługi mieszkańcom tego właśnie regionu. Wszystkie materiały, prefabrykaty niezbędne do zbudowania...
Ceny gruntów kształtują się ze względu na to w jakim rejonie się znajdują. Ceny działek budowlanych są coraz niższe, jednak przy okazji wzrasta wartość gruntów rolnych. Jednak nie znaczy to, że w ogóle nie znajdziemy dobrej okazji do inwestycji w nieruchomości. Powinniśmy w każdym...
Doradca nieruchomości to zawód stosunkowo nowy w Polsce. Oczywiście, istnieje co najmniej od kilku lat, jednak dopiero teraz zaczyna się tak prężnie rozwijać. Na naszych ulicach pojawia się coraz profesjonalnych agencji i biur nieruchomości, które zatrudniają właśnie doradców....Firma Winrol rolety i żaluzje Wrocław specjalizuje się w wykonywaniu dekoracji wnętrz oraz sprzedaży systemów przeciwsłonecznych. Winrol to...
Aparatura pomiarowa w branży przemysłowej odgrywa bardzo ważną rolę. Jeżeli i Waszej firmie potrzebne są takie urządzenia, jak oscyloskopy...
Swan-Klim z siedzibą we Wrocławiu to firma działająca w branży instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Dysponując wieloletnim...